Skip to main content

Hur man kontrollerar julljus med en icke-kontaktspänningsdetektor

Julljusen är trådbundna för att vara upplysta, även om en av lamporna brinner ut; men detta sker inte alltid. Ibland tänder ett par glödlampor eller hela ljussträngen inte när du ansluter sladden till ett vägguttag. När det händer, använd en spänningsdetektor utan kontakt för att bestämma exakt vilken glödlampa som är defekt.

Använd en spänningsdetektor utan kontakt för att hitta en död glödlampa på julljus.

Steg 1

Anslut lamporna till ett uttag. Sitt på golvet nära utloppet, så att du lätt kan komma åt ljusen från utloppet till slutet av strängen.

Steg 2

Slå på spänningsdetektorn utan kontakt. Placera kontaktspänningsdetektorn nära lampan. Du behöver inte peka på glödlampan för att spänningsdetektorn ska fungera. Om spänningsdetektorn tänds är en elektrisk ström närvarande vid den platsen och lampan är bra. Om spänningsdetektorn inte lyser, indikerar den en dålig glödlampa.

Steg 3

Byt ut den dåliga lampan, och försök sedan lamporna. Om lamporna inte fungerar, testa alla lamporna och ersätt alla dåliga. Om detta inte löser problemet kan det vara ett fel i ledningssträngen för ljussträngen.

Steg 4

Kassera ljussträngen om de inte fungerar på grund av felaktig ledning.