Skip to main content

Så här öppnar du en Lockbox

En låslåda fästs på en dörrknopp med en fästning som låser på plats. En liten inneslutningskammare säkras med ett kombinationslås. En husnyckel eller bilnyckel kan lagras inuti låsboxen. Vanligtvis används en låda för att göra ett hus tillgängligt för fastighetsmäklare. Lockboxen hänger på dörren till en obebyggd byggnad, med nyckeln till byggnaden inlåst. Agenter kan förvärva lockbox-kombinationen från noteringsbolaget och ta bort husnyckeln för att visa fastigheten för kunderna.

Steg 1

Ringa in den rätta kombinationen av nummer på rullningsskärmen. En låsbox kan ha tre eller fyra nummer i kombinationen.

Steg 2

Skjut spärrknappen. Spärren kan glida upp eller ner, men det går bara i en riktning.

Steg 3

Lossa dörren. Dörren öppnas när den trycks ned i nedre änden.