Skip to main content

Så här monterar du en Oster Blender

1946 köpte John Oster Manufacturing Co. Stevens Electric, uppfinnare av liquefier-blandaren och introducerade Osterizer Blender. Osterblandaren är en liten köksapparat som använder roterande blad för att hugga, rena, blanda och kondensera livsmedel. Blandaren demonteras för lagring och enkel rengöring. Du kan montera den och få den klar för användning på några minuter.

Tvätta agitatorbladet, tätningsringen, behållaren, behållarens botten och locket med varmt vatten och diskmedel innan du börjar använda den. Skölj och torka före montering.

Vänd behållaren upp och ner på en plan yta. Placera tätningsringen över öppningen på botten och sätt in omrörarens blad. Placera behållarens botten på trådarna och vrid den medurs för att dra åt.

Placera behållaren i basringen på motorbockens överdel. Rik upp flikarna på botten så att den sitter ordentligt. Tryck locket på toppen av behållaren.