Skip to main content

Det bästa sättet att klippa paneler

Även om paneler inte är så populära som det en gång var, är det fortfarande ett bra val för att slutföra spelrum och källare. Det går snabbt, är hållbart, varar längre än tapeter och kan ge ett trött gammalt rum ett helt nytt utseende. Medan paneler är relativt lätta att installera över befintliga målade eller tapeterade ytor kan det vara lite av en utmaning när det kommer att klippas. Det bästa sättet att skära panel beror på syftet med skärningen.

En cirkelsåg fungerar bra när man skär flera skikt i taget.

Cirkelsåg

För stora jobb när du behöver grova klippa flera lakan i taget, är det bästa att använda en cirkelsåg med ett fint tandblad. Lägg tre 2-i-4 stycken timmer parallellt på golvet ca 3 meter från varandra. Stacka flera ark av paneler med ansiktet nedåt på träet. Se till att dina mätningar är korrekta och lägg sedan ett styrkort ovanpå panelen som en skärande guide. Kläm ner styrningen ner i båda ändar för att hålla styrningen och panelen på plats. Kör det cirkulära sågbladet vid sidan av styrkortet för en rak, jämn klippning.

Handsåg

Om du gör korta snitt eller skär ut öppningen för en ljusströmbrytare eller eluttag, är det bästa att använda en handsåg som skär ner i slaglängden. Se till att dina mätningar är korrekta och lägg panelen uppåt, över ett par såghästar och skära långsamt men säkert för att förhindra splittring.

Sabersåg

För precisionsskärning och detaljarbete är det bästa sättet att klippa paneler med en sabersåg med ett fint tandblad. Det är snabbt och enkelt, men en sabersåg är extremt svår att hålla i en rak linje vid frihand. Snäpp en kritlinje för att få din skärlinje på plats, och kläm sedan in två styrplattor på panelen, bara tillräckligt bred för att sabersagen ska kunna springa mellan dem. Detta kommer att fungera som en rak kant och ger dig det bästa skäret för paneling.