Skip to main content

Canon faxmaskin felkod E100

På Canon-faxmaskiner och flerbruksmaskiner som inkluderar skrivare, hänvisar E100-felet till ett utskriftsfel på maskinen. Inga nya delar behövs vanligtvis, men felet kan vara irriterande om det fortsätter att upprepas.

Identifiering

På faxskärmens statusskärm, leta efter "E100" -felet. Det kan också visas som "E # 100", "ERR 100" eller "E100-0000."

effekter

Skrivaren matar bara ut tomma sidor och tomma fax, eftersom lasern inte sitter ordentligt på skrivarens vagga. Den förblir i viloläge och rör sig inte.

Förebyggande / Lösning

Vänd upp toppen till din faxmaskin. Leta efter en liten slutare som håller lasern. Tvinga detta öppet med händerna och tvinga lasern ut i mitten av spårhållaren.

Tidsram

När du har flyttat lasern, koppla ur skrivaren i några minuter för att låta allt återställas. När du har anslutit skrivaren igen kommer laserskäraren att återställa sig och felmeddelandet kommer att gå iväg. Fortsätt skriva ut för att försäkra dig om att lasern fungerar igen.